TEKS BERJALAN - SELAMAT DATANG DI SMK NEGERI 2 NAWANGAN / PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2023/2024 -

Visi & Misi

17 Oct 2019 780 visi & Misi
VISI

"MENGHASILKAN LULUSAN BERKARAKTER, KOMPETEN DAN MANDIRI DI BIDANGNYA UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN DUNIA KERJA"

MISI

  1. MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DENGAN LAYANAN PRIMA TERHADAP PESERTA DIDIK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
  2. MEMBEKALI PESERTA DIDIK DENGAN KEMAMPUAN MUTU LULUSAN YANG DAPAT MENGEMBANGKAN KARAKTER DIRINYA SECARA BERKELANJUTAN;
  3. MENYIAPKAN TENAGA KERJA YANG SIAP PAKAI PADA DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI (DU/DI) SERTA MAMPU MEMBUKA LAPANGAN KERJA SENDIRI SESUI DENGAN BIDANG KEAHLIANNYA;
  4. MENGEMBANGKAN BUDAYA DISIPLIN YANG BERETIKA LINGKUNGAN.

Berita

AKTUALISASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELA...

04 Oct 2023

Dibaca 64 Kali | 04 Oct 2023

Selengkapnya

UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCAS...

01 Oct 2023

Dibaca 91 Kali | 01 Oct 2023

Selengkapnya

DIBUKA PPDB 2023/2024

05 Jun 2023

Dibaca 207 Kali | 05 Jun 2023

Selengkapnya

05 Jun 2023

Dibaca 0 Kali | 05 Jun 2023

Selengkapnya

HARI LAHIR PANCASILA

01 Jun 2023

Dibaca 149 Kali | 01 Jun 2023

Selengkapnya

LKS PROVINSI JATIM TAHUN 2023

22 May 2023

Dibaca 226 Kali | 22 May 2023

Selengkapnya